Cùng mang phim điện ảnh "Cherry Maho" về Việt Nam

3,464 people have signed this petition so far
Khang Do is asking Các nhà phát hành phim tại Việt Nam
  • The Petition
  • 1,893 Comments

Fandom bộ phim điện ảnh "Cherry Maho" hãy cùng chung tay góp phần đem bộ phim này về Việt Nam bằng cách ký tên vào đơn yêu cầu này. Mục tiêu trước mắt là đạt được ít nhất 5,000 chữ ký. Tất nhiên đạt nhiều hơn như vậy sẽ càng tốt.

Mọi người đừng quên chia sẻ đơn yêu cầu để kêu gọi thêm nhiều chữ ký nữa nha.

Tinh thần Cherry bất diệt 🍒🍒🍒

About The Organiser

This campaign is being run by Khang Do.
ActionStorm Logo

About ActionStorm

ActionStorm helps you create a deeper connection with the activists and causes you care about most. We are reinventing the online petition from the ground up.